T Ü Z Ü K

 

§ 1

Derneğin adı ve yeri

a)      Derneğin adı  “Miesbach Alevi Kültür Merkezi” (Alevitisches Kulturzentrum Miesbach) olup merkezi Miesbach şehiridir. Dernek, Miesbach (Amtsgericht) mahkemelerince onaylamasından sonra tescil edilip isminin arkasına  “e. V.” ekini alacaktır.

b)      Derneğin kısa adı MAKM´dir.

c)      Dernek, federasyon ve konfederasyonlara üye olabilir, buna üyeler toplantısında karar verilir.

d)      Derneğin hesap yılı içinde bulunduğu takvim yılıdır.

§ 2

Kamu yararına çalışma

a)      Dernek yanlızca ve doğrudan doğruya Alman vergi ve Rüsum Yönetmenliğinin (Abgabenordnung) vergi hafifletiçi bölümündeki ilkelere uygun amaçlar için çalışmalar yapar.

b)      Derneğin ticari amacı yoktur.

c)      Derneğin parasal olanakları ve elde edilen gelirlerle yanlızca tüzükte belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanılır.

d)      Dernek üyeleri gelirden pay ve herhangi bir ödeme alamazlar.

e)      Hiçbir kimseye Derneğin amaçlarına aykırı harcamalarla ya da olağanüstü yüksek ödemelerle çıkar sağlanamaz.

§ 3

Derneğin Amaçları

a)      MAKM, Alevi inanç ve kültürü doğrultusunda kurulmuş demokratik bir örgüttür ve çalışmalarını Federal Almanya yasalarına uygun olarak yürütür.

b)      MAKM, hukukun evrensel ilkelerine, insan hak ve özgürlüklerine saygılıdır ve bu ilkeleri her koşul altında savunur. Türkiye Cumhuriyeti anayasasında güvence altına alınmış, Birleşmiş Milletler tarafından onaylanmış, Helsinki Konferansında sistemleşmiş tüm insan haklarına saygı duyar.

c)      MAKM, çalışmalarında dünya görüşü, dinsel inanç, ulusal veya etnik köken farkı gözetmez.

d)      MAKM, ibadet evleri inşa eder (Alevi inancına uygun Cem evleri) bu ibadet yerlerinin onarımını, donanımını dernek organize eder. Dernek Cem´ler düzenler ve Alevi – Bektaşi evliyaları, Şairleri için anma geceleri tertipler. Bunun yanı sıra Dedelerin yetişmesi için eğitim imkanını sağlar.

devami...

Werbung